Baza wiedzy jest zbiorem informacji i wiadomości ogólnodostępnych w internecie. Wiadomości jest tak wiele iż postanowiliśmy zebrać je w jedno miejsce.

Działanie systemu fotowoltaicznego.

 
 

Jak działają instalacje fotowoltaiczne? Zasady funkcjonowania systemów PV są stosunkowo proste. Na wstępie należy zaznaczyć, że produkowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Zjawisko to polega na tym, że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. Co to oznacza? Najprościej rzecz ujmując, w jego wyniku energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne.

Aby móc korzystać z wytworzonego przez panele prądu, na przykład w domu lub firmie, niezbędny jest inwerter solarny (falownik). To urządzenie, przy pomocy którego prąd stały, jaki powstał z energii słonecznej, zostaje przekształcony w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci publicznej. To znaczy na taki, który znajduje się w naszych gniazdkach elektrycznych.

Dlaczego prąd trafia do sieci publicznej? Zalety systemu fotowoltaicznego sieciowego

System fotowoltaiczny sieciowy (on-grid) to instalacja zintegrowana z siecią elektryczną publiczną. Największą zaletą takiego rozwiązania jest to, że umożliwia ono:

  • bieżące korzystanie z energii wyprodukowanej przez ogniwa fotowoltaiczne,
  • odsprzedawanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci publicznej.

Prąd z inwertera solarnego ma nieco większą częstotliwość niż sieciowy. To właśnie z tego powodu w pierwszej kolejności zużywan jest prąd z instalacji fotowoltaicznej, a dopiero później ten z sieci publicznej.

Nadmiar prądu, którego akurat nie zużywamy, jest odsprzedawany do sieci publicznej poprzez licznik dwukierunkowy. Co ważne, zgodnie z polską ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) nie jest do tego wymagane posiadanie własnej działalności gospodarczej. Podmioty będące jednocześnie producentami energii i jej konsumentami (odbiorcami) nazywane są prosumentami.

Jeśli natomiast potrzebujemy i wykorzystujemy więcej prądu niż jesteśmy w stanie wyprodukować, jego niedobór jest pobierany z sieci publicznej.

Instalacje fotowoltaiczne on-grid nie wymagają zastosowania akumulatorów, co znacznie obniża koszty ich montażu.

Ogniwa fotowoltaiczne sposobem na uniezależnienie się od wzrostu cen energii elektrycznej

Korzystanie z systemu fotowoltaicznego sieciowego to świetny sposób na zaoszczędzenie na rachunkach za prąd. Poza wspomnianą możliwością odsprzedawania nadmiaru wytworzonej energii, ustawa o OZE przewiduje także system opustów dla instalacji prosumenckich (net-metering).

System opustów dla instalacji prosumenckich polega na tym, że właściciel mikroinstalacji może rozliczać nadwyżkę energii odsprzedanej do sieci publicznej i ilość energii z niej pobranej w stosunku rocznym. Jest to tak zwane bilansowanie roczne energii, czyli rozliczanie różnicy pomiędzy prądem zużytym a wprowadzonym do sieci w ujęciu rocznym. Oznacza to, że energię wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci prosument może „odebrać”  w innym momencie. Energia wytworzona w lutym może zostać „odebrana” na przykład w listopadzie. Tego rodzaju magazynowanie energii elektrycznej w sieci to bardzo opłacalne rozwiązanie, które uniezależnia właściciela instalacji prosumenckiej od wzrostu cen prądu.

Jak działa licznik dwukierunkowy?

Jak już zostało wspomniane, niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej sieciowej jest licznik dwukierunkowy. Jego zadaniem jest zliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez mikroinstalację oraz pobranej z sieci publicznej. Jest to więc urządzenie pomiarowe, które dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu – do sieci oraz z sieci. Na ich podstawie prosument rozlicza się z zakładem energetycznym.

Czy potrzebna jest modyfikacja instalacji elektrycznej przy montażu systemu fotowoltaicznego?

Zmiana instalacji elektrycznej nie jest potrzebna. System fotowoltaiczny wpinamy do już istniejącej instalacji, najczęściej w skrzynkę rozdzielczą.

Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowana. Jedyną różnicą jest dodatkowa mikroinstalacja do produkcji prądu. W zależności od inwertera (jednofazowy, trójfazowy) zasilamy jedną bądź trzy fazy.

Inwerter solarny

Równie ważnym elementem systemu PV jest inwerter solarny, inaczej falownik. To urządzenie, które można śmiało nazwać sercem i mózgiem całej instalacji. Jego zadaniem jest bowiem konwertowanie prądu stałego, dostarczanego przez panele słoneczne, na prąd zmienny, którego parametry będą zgodne z parametrami sieci publicznej. Bez niego wyprodukowana energia byłaby bezużyteczna, ponieważ przy jej pomocy nie moglibyśmy zasilać urządzeń używanych w domu czy firmie.

Dodatkowo inwertery solarne z wbudowaną funkcją monitoringu umożliwiają monitorowanie produkcji prądu w ujęciu:

  • dobowym,
  • miesięcznym,
  • rocznym.

Zamontowanie dodatkowego licznika umożliwia także analizowanie wykresów zużycia energii elektrycznej.

Czy montaż fotowoltaiki wymaga zmiany instalacji elektrycznej?

Montaż fotowoltaiki nie wymaga zmiany instalacji elektrycznej. Systemy PV są podłączane do instalacji, które już istnieją, z reguły w skrzynkę rozdzielczą. Istnieje tylko jedna różnica – dodatkowy element, jakim jest mikroinstalacja do wytwarzania energii. W zależności od zastosowanego falownika zasila się 1 lub 3 fazy.

Skąd mam wiedzieć ile paneli fotowoltaicznych potrzebuję?

Wymagana ilość paneli fotowoltaicznych jest ustalana w oparciu o wiele zmiennych i zostanie ustalona podczas fazy projektowania. Do niektórych z czynników zalicza się: obecne zużycie prądu, wymagania, powierzchnia dachu, kierunek dachu, zacienienie, sprawność modułów fotowoltaicznych, moc modułów, oraz kwestie finansowe.

Jakie są główne kroki procesu instalacji?

Główne etapy składające się na proces instalacji generalnie obejmują: zlokalizowanie krokwi, zamocowanie klem montażowych, listw montażowych, optymalizatorów, paneli fotowoltaicznych, okablowanie oraz montaż pozostałych komponentów elektrycznych, i wykończenie.

Skąd mam wiedzieć ile energii produkuję?

Będziesz miał dostęp do systemu monitoringu systemu fotowoltaicznego za pomocą komputera, smartfona albo na wyświetlaczu inwertera.

Close Menu
×
×

Koszyk